★ Shamanic Soundhealing 'Dreamscape' ★ 12:00 | 15.00 and 16:00 | 19:00

March 07, 2020

English below

Met behulp van diverse instrumenten word tijdens deze ervaring gewerkt aan diepe ontspanning, het voeden, activeren en verbinden van uw energie centra (chakra’s), trauma verwerking, loslaten van oud zeer, en diepe healing op vele vlakken en het verdiepen van uw eigen introspectie.

In het eerste actieve deel van de reis helpen we u met het verlichten van uw energetische blokkades met behulp van de Kristallen en Tibetaanse klankschalen en helende gaves. Deze heling versterkt het 2de actieve deel van deze reis.
Dit 2de deel is een trance reis waarin u gekoppeld aan uw spirits, zelf open mag staan voor het ontvangen van inzichten waarmee u verder mag groeien.
In het derde actieve deel van deze ervaring maken we een helende reis waarvoor we poorten open zetten waarlangs helende energieën kunnen binnen komen.

We proberen iedereen met ruimte in de zaal te plaatsen zodat iedereen in zijn of haar eigen energie kan liggen. Er zijn 2 sessies waar je aan mee kunt doen. De eerste is van 12 tot 15 uur. De tweede van 16 tot 19u

Er ligt een matje voor u klaar in de zaal om op te kunnen liggen. Neem a.u.b. een deken of slaapzak mee, om warm te blijven.

In de Wittenstraat kost parkeren op zondag 3,00 per uur. Gratis parkeren kan ook! Aan de andere kant van het Westerpark bij begraafplaats St. Barbara, Spaarndammerdijk 312. Het vanaf daar 15 min lopen. Ov kan ook met bus 18, 21 en 22
https://9292.nl/reisadvies/station-amsterdam-centraal/amsterdam_1052ba/aankomst/2019-01-13T1255

En..Joy!!

✓ Locatie: Natural High Yoga, Studio 100, De Wittenstraat 100, Amsterdam
✓Tijden: Zondag 8 december 12:00 | 15:00 en 16.00 | 19.00
Inloop 30 min voor aanvang
✓Soep met brood: 4,00
✓Kaarten: 20,00 voorverkoop via deze link http://bit.ly/ShamanicSoundhealing. A/d deur 25,00 indien voorradig
✓Max aantal kaarten: 20 per sessie

-------------------------------------------------------------------------------------------

With the help of various instruments you will work during this experience on deep relaxation, nurturing, activating and connecting your energy centers (chakras), trauma processing, releasing old pains, and deep healing in many areas and deepening your own introspection.

In the first active part of the journey we help you to relieve your energetic blockages with the help of the Crystals and Tibetan singing bowls and healing gifts. This healing reinforces the 2nd active part of this journey.
This 2nd part is a trance journey in which you, linked to your spirits, can be open to receiving insights with which you can grow further.
In the third active part of this experience we make a healing journey for which we open gates through which healing energies can enter.

We try to place everyone with enough space in the room so that everyone can lie in his or her own energy. There are 2 sessions that you can participate in. The first is from 12 to 3pm. The second from 4 to 7pm.

There is a mat in the room for you to lie on. Please bring a blanket or sleeping bag with you to stay warm.

In De Wittenstraat parking costs 3.00 per hour on Sundays. Free parking is also possible! On the other side of the Westerpark at St. Barbara Cemetery, Spaarndammerdijk 312. It is a 15-minute walk from there.
Public transportation to te venue is also possible with buses 18, 21 and 22
https://9292.nl/reisadvies/station-amsterdam-centraal/amsterdam_1052ba/aankomst/2019-01-13T1255

And..joy !!

✓ Location: Natural High Yoga, Studio 100, De Wittenstraat 100, Amsterdam
✓ Times: Sunday, December 8, 12:00 | 3:00 and 4:00 | 7:00.
Doors open 30 minutes before
✓ Soup with bread: 4.00
✓ Tickets: 20.00 presale via this link http://bit.ly/ShamanicSoundhealing. A / t door 25.00 when available
✓Max number of cards: 20 per session

Qi Gong with master Xie May 9 & 10

May 08, 2020

Master Xie Chuan is ready to lead 2 day of qi gong in Amsterdam West, at the Natural High Yoga studio.

He is happy to practice with new many people, expercises, meditations and theory sharing.

Master Xie will bring beside phisical exercises like the standing meditation, Roufu technique and more about the fundations exercise like Caterpillar, the theory that can help all of us to improve our deeper inner state.

 

You are all very welcome to partecipate the practice with Master Xie. The workshop is open to all levels, experts and no experts of QI Gong.


Teacher Xie started to practice Zhineng Qigong in 1988. After he completed the two-year teacher training at Huaxia center in 1995, he worked as a Zhineng Qigong teacher for five years at the Huaxia center. He has been teaching Zhineng Qigong worldwide, since 2012 he supports the Harmonious Big Family, and since 10 years is alrady bringing the techings into the Netherlands where he is popular along the network of Zhineng Qi gong students.

His master, Dr. Pang, is the founder of Zhineng Qigong. He used his extraordinary abilities to experience and research the essential elements of many religions and philosophies, types of qigong, the martial arts, Chinese and Western medicine and modern science. From these he took the most valuable understandings about life developed by human beings. Based on these, he integrated and developed his theories about human beings’ life into an integrated broad theoretical system: Hunyuan Entire Theory. This great theory directly and simply illuminates the laws of life, including those of humans and the natural world as well as humans and society. Hunyuan Entirety Theory especially illuminates the law of consciousness. It helps people cast off blind faith, superstition and ignorance, to develop a clear scientific understanding.

 

PROGRAMME


May 9 :
Doors open at 10.15  for coffee and tea
Class start at 10.30
Around 13.00 we will serve a bio lunch included in de price
13.45 we start again
17.00 we conclude the session

May 10:

Door is open at 11.15 (coffee – tea)
Class start at 11.30
13.45 Lunch
17.00 Closing the session

 

Location  Natural High Yoga, Balizaal, De Wittenstraat 100

1052 BA Amsterdam, Netherlands

Price 143,00 euro

Reserve your place by sending a email to bepranic@gmail.com
Be pranic is very happy to repond to all your questionsbepranic@gmail.com
0650966309

De moderne mens die in contact met de natuur staat, kan niet om het onwaarschijnlijk mooie en inspirerende schouwspel heen dat het wisselen der seizoenen hem biedt. Ten tijde van onze voorouders, die voor het overgrote deel rechtstreeks afhankelijk waren van de opbrengsten van het land, werden deze seizoensveranderingen uitgebreid gevierd. Door de loop van de geschiedenis zijn deze inheemse wijsheden naar de achtergrond verdreven, nu is de tijd aangebroken waarop we deze universele en verbindende zienswijze weer ongestraft mogen gebruiken. Zowel collectief als individueel kunnen we hier de vruchten van plukken.

Naast de verbinding met de natuur zijn deze seizoensvieringen heel mooi gereedschap om je eigen plannen en intenties kracht te geven. In de winterslaap / droom definieer je je thema voor het jaar. In het voorjaar ontkiemen je plannen. Gedurende het seizoen kunnen deze groeien, waarna je ze kunt oogsten in de zomer en het het najaar voordat de natuur (en jij bent natuurlijk zelf ook natuur!) weer naar binnen keert.

Onder de noemer 'Eigen-Wijsheid' haken we terug aan bij deze traditie. Dit jaar gaan we alle 8 sabbats vieren met een ritueel en een programma!

zat 1 feb Imbolc
zat 21 maart Ostara
zat 2 mei Beltane
zat 20 juni Litha Summersolstice
zat 1 augustus Lughnasadh
zat 26 sept Mabon
zat 31 okt Samhain
zat 19 dec Yule wintersolstice

IMBOLC
Imbolc betekent 'in de buik'. De natuur heeft het nieuwe groeiseizoen als het ware in de buik. Begin februari wordt het licht weer wat sterker. De eerste beweging in de bodem, of liever in de zaden, is voelbaar. De natuur maakt zich klaar voor de naderende lente. Wij gaan haar een handje helpen door haar wakker te maken uit haar winterslaap.
De gekerstende vorm van dit Keltisch-paganistische feest heet ‘Maria-Lichtmis’. Traditioneel worden hier pannenkoeken gegeten, wiens ronde vorm en goudgele kleur de vruchtbare zon voorstellen die we terug in ons opnemen.

PROGRAMMA
★ 18.00-19.00 INLOOP EN MAALTIJD CHEF MICHAEL KAMP
★ 19.00-20.00 VERTELTHEATER DONDERELF
Donderelf, gespecialiseerd in de oude Edda verhalen, Noordse mythologie, vertelt het verhaal: 'Iduna's appels van onsterfelijkheid' onder begeleiding van de Keltische harp.
★ 20.00-21.30 IMBOLC RITUEEL
Het labyrint is één van de ceremoniële instrumenten die onze verre voorouders duizenden jaren terug al gebruikten om dieper met zichzelf en de Krachten in contact te komen. Dit labyrint symboliseert de buik van Moeder Aarde. Het levenslicht en het vruchtbare zaad is in Moeder Aarde's buik aanwezig. We brengen haar het levenswater om het leven te wekken. We gaan het licht tegemoet.
★ 21.30-22.30 SHAMANISTISCHE SOUNDHEALING 'DREAMSCAPE'
Met behulp van diverse instrumenten word tijdens deze ervaring gewerkt aan diepe ontspanning, het voeden, activeren en verbinden van je energie centra, de chakra’s. Dit draagt bij aan trauma verwerking, loslaten van oud zeer, diepe healing op vele vlakken en het verdiepen van je eigen introspectie. Vandaag gaat de reis van het donker naar het licht.
★ 22.30-24.00 DJ ISIS
Al bijna 30 jaar is Isis van der Wel, ook bekend als Dj (100%) Isis, professioneel actief in muziek. In de jaren '90 verwierf ze (inter) nationale erkenning in de Nederlandse en Europese danswereld als dj. Sindsdien reist ze als zodanig de wereld rond. De afgelopen 10 jaar heeft Isis zich meer en meer gericht op de helende effecten van muziek. Enerzijds door de werking van ceremonies te onderzoeken, en anderzijds door te experimenteren met alternatieve muziekervaringen zoals Ecstatic Dance-sessies en liggende meditatieve luisterconcerten.
Isis neemt je na de soundhealing verder mee op dansreis.

Het programma vindt plaats in de prachtige SALON van Ruigoord.
Neem alsjeblieft een matje en/of dekentje mee om warm en comfortabel te kunnen zitten tijdens de soundhealing.

De kaarten voor het gehele programma zijn nu uitverkocht. Er is alleen nog een 'light' versie van de kaarten voorradig. Deze kosten 10,00. Je hebt dan toegang tot het gehele programma zonder soundhealing. Te krijgen via http://bit.ly/ImbolcRuigoord

En..Joy!

Stichting Landjuweel - Holistisch Tempelgenootschap - Natural High

OSHO Chakra Breathing and Kundalini Meditation

November 16, 2018

Yes it IS HAPPENING again!!
It's OSHO good meditations on saturdays is kikking off with a CHAKRA BREATHING and a KUNDALINI MEDITATION. 
You are very welcome!

If you want to live a more fulfilled life, first you will want to know your potential, who you really are. Meditation is the route to that knowing. It is the methodology of the science of awareness.

* 15:00 – 16:00 Discover your breath with CHAKRA BREATHING 
This active meditation uses deep, rapid breathing and body movement to open and bring awareness, vitality and silence to each of the seven chakras and into your life. The meditation is best done on an empty stomach. Music and bells support the process and signal the beginning of each stage. The meditation is done with its specific OSHO Chakra Breathing Meditation music, which indicates and energetically supports the different stages.

* 16:30 – 17:30 KUNDALINI MEDITATION. 
The Osho Kundalini meditation is a very popular evening meditation. It is in four stages and includes loosening the body, dancing, witnessing and resting stages.

Donation 7, Both meditations 12

 

Adress: Balizaal, De Wittenstraat 100, Amsterdam


En..Joy!!

Kundalini YOGA Inspired CACAO Ceremony - Yule edition

December 21, 2017

In this special session given by Anne Kittelmann, we will explore and cultivate our energy- and light body in co-creation with the spirit of the Cacao. We start with drinking of the CACAO itself. Then Anne will guide you with rhythm, movement, breath and sound through your inner and outer space.

The intention of this session is to help your body and subconscious mind to remember wisdom and knowledge about organic energy sustainment and destiny. We do that by creating a deep and meaningful interaction with this beautiful PLANT MASTER and aligning ourselves with the natural rhythms of this particular space-moment of winter solstice. We tune into our hearts. We sense into the new seed life presents us with at this time of year and we nourish the new life in ourselves with harmonious togetherness. 

Donation: Pop Up members €10,-; non members €15,-

Place: Pop Up Yogaschool, Studio 100, De Wittenstraat 100, Amsterdam
Registration by sending an email to time-is-art@hotmail.com
Spots are limited to 30.

~English below~

 

Voor de natuur is op 23 december het nieuwe jaar net begonnen. 
Om dit te vieren en je intenties voor het nieuwe jaar te bekrachtigen, organiseert Natural High een prachtige ceremony samen met Garra Blue Dragonfly. 

De Ingrediënten van deze prachtige helende reis:
Binnenkomst smudging
Start de middag met zang om te landen
Sacred Cacao Ritueel
Geleide Meditatie
Mantra zang met prachtige muzikanten
Orakel Kaarten 
Water Blessing Ritueel, reinigings-ritueel met kruiden, bloemen en krachtig helend water. Ieder krijgt een persoonlijke boodschap in licht en taal/zang en wordt jouw intentie bekrachtigd. Ieder voor zich spreekt een liefdevolle intentie uit in het water en wordt hiermee gezegend.
In dit ritueel werkt Garra samen met haar voorouders.

Garra Blue Dragonfly is meester-leraar Magnified Healing, een oude geneeswijze die werd geïntroduceerd op aarde door de directe interventie en inspiratie van Lady Master Kwan Yin, de vrouwelijke Buddha. Zij werd voortgebracht in deze vorm voor de spirituele vooruitgang van de mensheid en de aarde.
Garra werkt al negen jaar met deze energie. Ze werkt op hart- en zielsniveau om studenten en cliënten krachtiger te verbinden met hun innerlijke kracht, wijsheid en vrede. Om hen zo te herinneren hoe mooi en compleet ze al zijn.
Garra faciliteert creatieve workshops in de natuur, Full Moon Circles, Cacao Ceremonies, Water Rituals, Chant Gatherings, Earth Healing en persoonlijke Sessions. Haar inzet is om bruggen te bouwen tussen alle mensen, culturen en religie door verspreiding van kennis, wijsheid en bewustzijn over de hele wereld.

Neem ajb een dekentje mee voor warmte en comfort.

 

Tijd: 23 december 2018 14.00-18.00u
Donatie: 20 Euro
Tickets: https://naturalhigh.avayo.nl/transactions/new/73531
Adres: Natural High Yoga, Studio 100, De Wittenstraat 100, Amsterdam

Welkom!

-English-

Natural High presents:
WINTER SOLSTICE SACRED CACAO CEREMONY & WATER BLESSING RITUAL

For nature the new year has just begun.
To celebrate this and to confirm your intentions for the new year, Natural High organizes a beautiful ceremony together with Garra Blue Dragonfly.

The ingredients of this wonderful healing journey:
Entry smudging
To land we start the afternoon with singing 
Sacred Cacao Ritual
Guided Meditation
Mantra Singing with beautiful musicians
Oracle Cards
Water Blessing Ritual. Cleansing ritual with herbs, flowers and special healing water. Everyone receives a personal message in light language / singing and your intention will be confirmed. Everyone speaks for himself a loving intention in the water, and is blessed with it.
Garra works with her ancestors in this ritual.

Garra Blue Dragonfly is a master teacher of Magnified Healing, an ancient healing method that was introduced on earth through the direct intervention and inspiration of Lady Master Kwan Yin, the female Buddha. It was produced in this form for spiritual progress of mankind and the earth.
Garra has been working with this energy for nine years. She works on teh level of heart and soul to connect students and clients with their inner strength, wisdom and peace. To remind them how beautiful and complete they are.
Garra facilitates creative workshops in nature, Full Moon Circles, Cocoa Ceremonies, Water Rituals, Chanting Gatherings, Earth Healing and personal Sessions. Her dedication is to build bridges between all people, cultures and religion through the spreading of knowledge, wisdom and consciousness around the world.

Please bring a blanket to be warm and comfortable

Time: 2-6 PM
Donation: 20 Euro
Tickets: https://naturalhigh.avayo.nl/transactions/new/73531
Adress: Natural High Yoga, Studio 100, De Wittenstraat 100, Amsterdam

En..Joy!!

Natural High Hemelvaart Festival ★ The Art of Presence ★ Ruigoord 12.00-24.00

May 29, 2019

Een heerlijke dag in en om de kerk van Ruigoord met 4 ruimtes voor de mooiste workshops, 3 podia voor de meest fantastische performances, hi vibe food, natuur, vuur en... JIJ!

~Be the Love, Be the Light, Be the Ecstacy!~

PROGRAMMA (onder voorbehoud)
★ 11.30 - 12.00 Opening (Buiten)
★ 12.00 - 14.00 De Kracht van je stem - Angelike Valster (Salon)
★ 12.00 - 14.00 TranceStatic (live) - Ruben Tamis & friends (kerk)
★ 12.00 - 14.00 Special yoga 'Reis door je Hart' - Maaike Aker (Dorpshuis)
★ 12.00 - 14.00 Leren Rouwen - Minjon van Zoest (Pastorie)
★ 14.30 - 16.30 Erotic Dance - Joyce Bosch (Kerk)
★ 14.30 - 16.30 Verliefd op je Zelf - Tineke Lehman (Salon)
★ 14.30 - 16.30 Sjamanistisch Ademwerk - Gaby Timmerman (Pastorie)
★ 14.30 - 16.30 Mannencircel 'De multi sensuele man' - Floris Duijvestein (Dorpshuis)
★ 14.30 - 16.30 Acro Yoga - Ilma La Bella (Buiten)
★ 16.00 - eind Open talenten soep - o.l.v Frede Rik (Vuur)
★ 17.00 - 19.00 Ecstatic Dance and reclining meditative concert - Dj Isis (Kerk)
★ 17.00 - 19.00 The Sound of the Chakra’s, a guided meditation - Frank Klank en Cristina Guerra (Salon)
★ 17.00 - 19.00 Workshop Trancereizen - Peter den Haring (Pastorie)
★ 17.00 -19.00 Turn your world upside down.. Holistic handstand workshop - Jethro Obadja Rahajaan (Buiten)
★ 17.00 - 19.00 Workshop Lachen - Sabine Rabbe (Dorpshuis)
★ 18.30 - 20.30 2 gangen vega(n) maaltijd - Gaja Lab en Anastazja Bralewska
★ 20.00 - 21.00 concert: Rare instruments from Central Asia - German Popov (Salon)
★ 21.00 - 24.00 CACAO CEREMONY AND KIRTAN - Elias & Eliza (Kerk)
★ 21.30 - 23.00 Concert: Morjak ~ Muziek in de Zeilen (Salon)

Neem ajb een matje en/of dekentje mee om lekker comfortabel te kunnen liggen.

Dit jaar hebben we een vast healingteam van hoge kwaliteit met Magnified Healing - Garra Peet
Energetische sessies - Mirjam de Boer van Praktijk M.I.R
Vortex healing - Brenda Weverling
Shiatsu Massage - Arjan van Mulligen van Shiatsu-works
Sound & Massage - Francesca Lai Fralalai
Reiki & Merlin Healing - Lisa Marieke

Lijkt je het leuk om hapjes of spulletjes te verkopen tijdens deze dag, mail dan naar time-is-art@hotmail.com. Ook voor readers is er nog plek.

Entree
Full program: online: €32,00 (12-24u) / aan de deur: €35,00 (let op deze tickets zijn beperkt voorradig)
Avond (19-24u ) online €15,00 / deur €18,00
Kids tot 14 jr vrij entree voor het buitenprogramma
Bio vegan dinner: online €11,00 / deur €13,00
Cacao elixer: online €2,50 / deur €3,50

Tickets: http://www.bit.ly/2S8RrSF

En..Joy!!

Natural High Festival ★ The Path of the Shaman ★

June 28, 2019

Wij nodigen je uit om de hoge zomer te komen vieren in de prachtige natuurlijk omgeving van het Ecodorp Bergen.

De bewoners van het Ecodorp en Natural High hebben de handen weer ineengeslagen om op zaterdag 29 juni een weer een fantastisch festival te organiseren.
Zoals de afgelopen jaren wordt het weer een heerlijke dag met een overvloed aan workshops, muziek, theater, kunst, ceremonies, natuur en vuur.
Dit keer is het thema 'THE PATH OF THE SHAMAN'.
We hopen velen van jullie te zien.


PROGRAMMA NATURAL HIGH FESTIVAL 'Path of the Shaman' (o.v.b)


11.00 Opening
12.00-13.30
★ ‘INTUÏTIVE BREATHING - Awakening the inner Shaman’ - Deepa Brey (Grote Ger)
★ Energetisch Waarnemen - Josine Rozenberg (Shaman Ger)
★ Yoni kussen, meditatie healing - Anna Spohr (Conni Ger)
★ Transformational Yoga - Ronwen Bent (Buiten)
★ Shamanic Soundhealing met drums, zang, electronica, fluit, viool en meer - UniversalSoundShifts (Buiten)
★ Een Ontmoeting met Jezelf, Spiegelen met Paarden - Yvonne van Leeuwen (Buiten)

14.00-16.00
★ Erodanza - Mila de Bos (Grote Ger)
★ Elementen Meditatie - Rosa Leijdekkers (Shaman Ger)
★ Thai Massage workshop - Howdy Tio (Conni Ger)
★ Ouder en Kind Yoga - Rachel De Boer (Buiten)
★ Rondleiding Ecodorp - Fred Jan Spigt (Buiten)
★ Lezing Druidisme en meditatie - stenencirkel.nl (Loods)
★ Shamanic Soundhealing met drums, zang, electronica, fluit, viool en meer - UniversalSoundShifts (Buiten)
★ Een Ontmoeting met Jezelf, Spiegelen met Paarden - Yvonne van Leeuwen (Buiten)

16.30-18.30
★ Drum healing cirkel en Meditatie: The Mountain - Healingdreams (Eric Talking Heart Tree en Wendy Saphira Wijs) (Grote Ger)
★ Workshop Krachtdieren - Nuttah Nakota (Shaman Ger)
★ Stembevrijding - Didi Dorrestein (Conni Ger)
★ Zonne Ceremonie - Mapije Sun Priestess (Buiten)
★ 'Plek in de Ruimte' Opstellingswerk - De DoorbreekCoach (Buiten)
★ Authenticiteit Cirkel - Ferry Maidman (Buiten)


18.00 ★ Laura Aiyana Live (Loods)
18.30-20.00 ★ 2 gangen vega(n) maaltijd (Loods)
20.00 ★ Jennifer Ann's CACAO CEREMONY & KIRTAN (Loods)
23.00 Einde


★ BALANCE AND SUPPORT AREA met readings, massages en andere behandelingen.
Holistic Massage - Roos Ebbeling
Nordic Shamanic Healing - Chister Vicklund Noorse Sjamaan
Mediumschap - Nikky Spiritual Bloom
Energetische healings / clearings - Hanneke Klein
Soundhealing - Patrick de B.
Dierentolk - Aukje van Willigen Neem een foto van je huisdier mee
Stoelmassage - Mascha Lundi
Readings - Cynthia van der Sijde
Soundhealing - Swami Arun
Intuïtief tekenen - Lisanne Lambert-Stoop
Stoelmassage - Melanie Loerakker
Levenswiel readings en edelsteen reading - Wendy Saphira Wijs

★ MARKT met heerlijke hi vibe hapjes en spulletjes.

Neem alsjeblieft een matje en/of een dekentje mee om warm en comfortabel te liggen tijdens de workshops.

 

Sommige workshops zullen snel vol zitten. Wees dus op tijd om zeker te zijn van een plekje. 

Wij zijn nog op zoek naar marktmensen. Als je het leuk lijkt om je spulletjes te verkopen, mail dan ajb naar time-is-art@hotmail.com.

Entree
Hele dag (11-23u) online: €25,00, aan de deur: €27,00
Avond (19-23u): Online €15,00, deur: €17,00
Kids tot 14 jaar GRATIS
Vega(n) maaltijd: online €11,00 / deur €12,50
Cacao elixer: online €2,50 / deur €3,50

Tickets http://bit.ly/2H9x4B8

En..Joy!

Traditionele Thaise Massage Basics 13:00 | 17:00

May 25, 2019

Wil jij leren hoe je jezelf en anderen hun energie niveau en gevoel van welzijn kan verhogen?
Wil je ontspannen en ontspanning kunnen aanbieden? Jouw handen, jouw lijf, jouw gedachten kunnen dat! We zijn allemaal helers en dragers van genezende energie.
Traditionele Thaise Massage heeft de link met yoga meridianen en massage samen geïntegreerd.

Neem een grote badhandoek of slaapzak mee en gemakkelijk zittende kleding.
Kom het liefs met partner, vriend, vriendin, dochter of zoon als je alleen bent ook geen probleem dan sluit je aan bij iemand die ook alleen komt.
Leer in 4 uur de Basics van Traditionele Thaise Massage

12:40 Zaal open
13: 00 Start met meditatie
13:15 Start eerste sequence
15:00 Korte pauze
15:15 Tweede Sequence
17:00 Afsluiting
18: 00 Potluck buiten in de tuin, thee en sap is onbeperkt aanwezig.

✓ Locatie: Natural High Yoga, Studio 100, De Wittenstraat 100, Amsterdam
✓Timing: Zondag 26 mei, 13:00 | 17:00 Doors open: 12:30
✓Tickets: €35,00
✓ Ticketlink: https://naturalhigh.avayo.nl/transactions/new/74543
✓ Capaciteit: 20

En..Joy!

Myo Fascial Release Massage Workshop 15.00-17.00

April 27, 2019

Myo Fascial Release
Solve the issues in your tissues

English below

In deze 2 uur durende workshop werken we met de zogenaamde MFR techniek (Myo Fascial Release). We gebruiken massage ballen om zo verschillende delen van het lichaam los te maken. De serie waarin we spierknopen in benen, billen, rug, nek en schouders te lijf gaan kun je daarna zelf thuis toepassen.

Myofascia betekent bindweefsel. Door druk te zetten op het bindweefsel op plaatsen waar het je spieren in de weg zit (spierknopen) haal je beperkingen weg en vergroot je de bewegingsvrijheid van je spieren.
Tegelijkertijd heeft deze zelf-massage techniek een kalmerende en rustgevende werking en het stimuleert het herstellend verhogen van het lichaam.

De workshop wordt gegeven door Pleuni van Hulten.

Voor meer informatie over Pleuni en haar manier van lesgeven kijk op: www.guerillayoga.nl
—————————
English:

Myo Fascial Release
Solve the issues in your tissues

In this 2 hour workshop we will work with the so called Myo Fascial Release technique (myofascia means connective tissue) to release areas within the body that are tight, overused or underused. Through a series of self massage techniques
designed for the neck, shoulders, upper back, hips and legs we release tension and increase range of motion. Hereby we also improve blood and lymphatic circulation. The floor and the wall are used as a foundation for rolling out tensed areas.
Simultaneously we work on the parasympathetic nervous system, calming the body and the mind, as we enter a deep state of relaxation.

Pleuni van Hulten will guide this MFR workshop. For more information about her and her way of teaching check: www.guerillayoga.nl

✓ Wanneer: zondag 28 april 2019, 15.00 tot 17.00 uur. Inloop 14.45 uur
✓ Waar: Natural High Yoga, De Wittenstraat 100, Amsterdam
✓ Kosten: €25,00
✓ Parkeren kan in de straat voor 3 Euro per uur. Gratis kan ook aan de andere kant van het Westerpark bij Begraafplaats St. Barbara. 15 minuten lopen.
✓ Er is plek voor maximaal 25 deelnemers. Aanmelden via https://naturalhigh.avayo.nl/transactions/new/74009

★ Balancing the Organs: the Liver ★

June 07, 2019

The organs are centres of energy. They continue in paths called meridians. Each organ is attributed with a colour, a natural element, a season, a flavour, a time of the day, a planet, emotions...

Rowe and Virginia have integrated traditions and sciences (Tchi Nei Tsang, Chi Gong, Yoga, meridian science) in a holistic cycle of
workshops.
The first one focuses on the liver.

In a meditative atmosphere, participants are guided to explore actively their body and observe movements of air, energy, emotional sensations and insights.
The practice consists of a gentle rhythm of stretches and postures, We wil do massages individually or in couples. We use healing sounds aswell that restore and balance the flow of Qi within the liver, its meridian and associated organs.
At the end of the workshop will be time for sharing one's experience and to consult books.

“The liver is associated with the gallbladder, the wood element, spring, moistness, the color green, the sour flavor, the planet Jupiter,
the eyes, and eyesight, anger, aggression, kindness, and forgiveness.”
- Mantak Chia

Rowe Carpaij - I was introduced to yoga by my grandmother, who was a yoga teacher, when I was a child. After visiting India in 2018, the importance of body-awareness got a rebearth in my life, during his visit at Sivananda Yoga Vedanta Dhanwantari Ashram. Meditation got introduced when participating in an buddhism
course at Tushita. This background led me to research the manifestation of emotions and blockages in the body to understand my lifestyle choices and practising Chi Nei Tsang, the 5 tibetanen yoga practice and meditative dance-forms like 5 Rhythms and contact dance
Virginia Vivaldi - I am an artist driven by introspection and Do-It-Yourself lifestyle. While discovering my artistic expression, I felt the desire of getting deeper contact within myself and my body. In 2016 I accomplished a course in transcendental meditation. Since then
I am also practicing yoga, chi gong, chi nei tsang, 5-Rhythms dance and contact dance.
I develop artistic and social projects on the topic of health, self-healing, body energy, magic, sustainability, food waste; I am part, as Rowe, of a collective which investigates the perception of objects through movement. I believes that anyone can realise their dreams by aligning will-power and consciousness.

✓ Location: Natural High Yoga, Balizaal, De Wittenstraat 100, Amsterdam
✓Timing: Saturday June 8, 15:00 | 18:00 Doors open: 14:40
✓Tickets: €20,00
✓ Ticketlink: https://naturalhigh.avayo.nl/transactions/new/74787
✓ Capaciteit: 20

En..Joy!

Natural High on the Healing Breath | Zaterdagen 2 en 9 februari

February 01, 2019

Kom contact maken met je natuurlijke ademhaling en leer ruimte te maken en te verbinden met je gevoel en intenties om volledig te leven en jezelf te laten stromen.
Zoals je ademt leef je!

In samen werking met Natural High geeft Tom van Huijstee drie ademdagen.

✓ Tijd: Zaterdag 2 februari 9:00-12:00. Op 9 februari 11:00-14:00 een speciale editie voor ouder en kind en 15:00-18:00 weer een voor iedereen.
✓ Adres: Balizaal, De Wittenstraat 100 1052 ba Amsterdam.
✓ Kosten: 45 euro per keer. Je krijgt twee ademsessies 
✓ Opgeven: Neem contact op met Tom van Huijstee 0624555519 of https://www.breath-of-life.info/contact


En..Joy!

Sophrology Workshop ~ Getting rid of Stress 4:00-6:00pm

May 10, 2019

« A personal multipurpose skill: introduction to sophrology »
by Julia Dessauvage

What is this?
The term sophrology comes from the greek words sôs («harmony») and phren («consciousness»). Inspired by some other approaches such as hypnosis, Yoga, Coué Method, psychanalysis, Zen, or progressive relaxation, sophrology was first created in the late 60’sfor therapeutical purposes. For a few years now, it is also used for self-development.
Sophrology emphasizes on the connection between body and mind health. Unlike some other therapies, it doesn’t aim for analyzing causes but for acting directly on consequences, in order to quickly
improve general well-being. The goal of sophrology therapist is to provide a personal, customizable, sustainable skill, easy to use each time it is necessary.

What is this for?
Most of physical or psychological problematics being daily encountered can be handled within a better self-awareness. Calm as well as relaxation are facilitated to generate a special state of mind, improving the body and mind schemes knowledge.

It can be used for:
o Daily improvement => stress problems, lack of self-confidence & self-esteem, depression, aches, sleep troubles, chronic diseases, career/academic move
o Pathological behaviors management => addictions, phobias, OCDs, eating disorders, negative urges, emotional self-control
o Mental training => sport competitions, exams, artistic erformances, interviews, life events, public speeches, childbirth labour
o Medical treatment support => meds side effects, pain management, mental distress sequelas

How does this work?
Sophrology can be used along an individual or a group care.
At the beginning of the care, a global objective is defined. In order to achieve this objective, a specific intention is set for each following session.
During a session, the therapist guides you through several tools:
o Dialogues => Free speeches times
o Exercises => Dynamical relaxation (soft moves sequences assorted with controlled breathing and/or muscular contractions)
=> Sophronisation (visualisations standing on mental imagery and sensory stimulation)

Natural High Yoga Workshop
During this workshop, you will get a global notion of sophrology by participating to a special introduction session in a group context.
You will learn some historical basics about the method and important practical concepts. You will also experiment a few exercises with a pre-set intention likely to be useful for anyone:
« GETTING RID OF STRESS »

Come and enhance your self-awareness: let’s discover a brand new skill applicable to any personal problematic you could face.
To attend the workshop:
o No prerequisite of any kind is needed, everybody from 6 years old is welcome.
o No gear required; just wear whatever is comfortable (tracksuit, leggings, hoodie or top).

A few words about the host:
After a psychology & cultural education, JULIA DESSAUVAGE worked in the arketing & communication sector during seven years. Then, finally coming back to her therapeutic vocation, she went back to school again
and got certified as a sophrology therapist, opening her own practice in Amsterdam right after her diploma.
She now splits her time between her one-woman company, her writer activities, healthy-yummy cooking and quite a lot of yoga/aerial sports hours.
Want to know more about Julia’s practice and sophrology therapy ?
https://judesophrotherapy.wordpress.com/

✓ Location: Natural High Yoga, Studio 100, De Wittenstraat 100, Amsterdam
✓Timing: May 11, 16:00 | 18:00 Doors open: 15:40
✓Tickets: 15,00 presale | a/t door 17,00 when still available
✓ Ticketlink: https://naturalhigh.avayo.nl/transactions/new/74103
✓ Places: 15

En..Joy!

The Wong Janice & Frank Klank ‘When Cello meets Singing Bowls 20:00 | 21:30

June 22, 2019

For the first time, The Wong Janice and Frank Klank come together to bring you an unique sound collaboration between the cello and singing bowls that will send you in a meditative state. Be welcome on a peaceful journey with the sounds and deep vibrations of the cello, singing bowls and powerful silences. Janice and Frank find silence important in order to absorb the sound of the instruments and to feel what happens.

The Wong Janice is an Australian-born music producer and classically-trained cellist based in Amsterdam. Her latest concept is cello meditation music. She creates cello soundtracks for different moods and emotions, using a loop machine to create low drones and sweeping cello melodies on top. Her latest release, titled ‘Cello Music for Meditation’ is out now on Spotify, iTunes, Bandcamp and all major digital channels.

“For me, cello is my meditation” – The Wong Janice
www.thewongjanice.com

Frank Klank
On his ‘spiritual pathway’ he discovered the sounds of the singing bowls and these bowls got his attention more and more. He started offering meditations with 4 singing bowls. Nowadays he has already 32 bowls. Singing bowls keep suprising him in how they effects the human body. It’s always a journey for him, playing the bowls. Just playing intuitively and see/listen what happens.

It’s absolute a deep inward journey for those who are participating in his sound events. The bowls offer what is needed at the moment. And that is for everyone different. Besides meditations he also cooperates with other musicians and yoga teachers.

✓ Location: Natural High Yoga, Studio 100, De Wittenstraat 100, Amsterdam
✓Timing: Sunday June 23, 20:00 | 21:30 Doors open: 19:40
✓Tickets: €18,00 | at the door €20,00
✓ Ticketlink: http://bit.ly/CelloSingingBowls
✓ Capaciteit: 25

★ Natural High Celebration 'The Magic of Ritual & Ceremony' ★ 11:00-23:00

October 04, 2019

English below


Je bent van harte welkom bij deze mooie NATURAL HIGH CELEBRATION in en rond de kerk van Ruigoord!

ZATERDAG 5 OKTOBER WORDT EEN DAG VOL MAGIE!

Rituelen en ceremonies zijn zo waardevol!
Als menselijke wezens doen we elke dag rituelen. We worden wakker in de ochtend, gaan naar het toilet en poetsen onze tanden. Dit is een eenvoudige vorm van een ritueel.
De rituelen waar wij het over hebben zijn rituelen met intentie en doel. Het kan je een gevoel van vastberadenheid geven en de mogelijkheid om dat los te laten wat je tegenhoudt in het leven.
Neem een kijkje in het programma hieronder, vier met ons deze mooie dag en geef je plannen en dromen extra magie!

 

Be the love, be the light, be the ecstasy!

 

Programma

 

11.30-13.30
★ Kundalini Awakening & Soundhealing - Anne Ahau, Nana Zoe Jovanovic en Frede Rik (Kerk)
Een yoga workshop met live muziek om je op een fysieke, ceremoniële wijze te verbinden met de stroom van de Kundalini en de Goddelijke Moeder. Wij beginnen met gebed een intentie. Dan creëren wij met yoga, ademhaling, ritmische beweging en meditatie de juiste sfeer om ons lichamelijk en geestelijk diep te verbinden met de stroom van de Goddelijke Moeder. Hiernaar ontvang je een sound healing die je lichaam met ruimte en vibratie vervult om de ervaring te implementeren.

 

11.30-13.30
★ Yoni ei workshop - Lieke Moras (Alleen voor vrouwen; Dorpshuis)
'Het obsidiaan yoni ei ~ op reis met Kawok'
We maken een journey met de obsidiaan als yoni ei, reizend met de energie van de dag in de traditionele Maya Tzolkin kalender ~ Kawok. De obsidiaan, die als een vulkaan het vuur van transformatie aanwakkert en je in contact brengt met de kern van de aarde en jezelf. Een krachtig tool voor diepere connectie en opschoning van je baarmoederenergie, ruimte makend voor meer liefde.

 

14.00-16.00
★ Ecstatic Dance - Martyn Zij (Kerk)
Verschillende muziekgenres van over de hele wereld, divers maar met een soortgelijk kenmerk - muziek die ruimte geeft, trance en verbeelding opwekt, maar ook zorgt voor een aanwezigheid in het "hier en nu". Zijn geluid varieert van aardse bas & beats, tribale grooves tot een meer meditatieve en lyrische sfeer. Deze brengt hij op een funky en soulvolle manier samen en raakt het hart van de danser en luisteraar.

 

14.00-16.00
★ Workshop 'Sacred Space' - Neona Yvonne (Salon)
Tijdens de workshop bespreken we het verschil tussen een ritueel en een ceremonie. Voor beide zetten we een sacred pace neer. Dat betekent dat we een heilige en veilige ruimte creëren waarin we de windrichtingen, de elementen, de spirits en de krachtdieren gaan uitnodigen. Je gaat voor jezelf ontdekken welke betekenis ieder windrichting voor jou heeft. Je leert wat je wel en niet nodig hebt voor het neerzetten van een sacred space en alle do’s en dont’s.

 

14.00-16.00
★ Dreamscape Klankschalen Reis – Sjamanen team: Dave, Nuria en Mattijs (Dorpshuis)
Bij een Dreamscape, ook wel Trance reis genoemd, word u met behulp van de sjamanen drum meegenomen op een reis door de spirit wereld. Hier mag u dan uw eigen boodschappen ontvangen van de spirits. Om u daar bij te helpen, zorgen de klankschalen dat u in de optimale staat bent om deze energetische reis te maken.

 

14.00-16.00
★ Workshop 'Healing Contact' - Rob van de Griend (Pastorie)
Leer energie voelen en geven met je handen vanuit een verdiept bewustzijn.
Deze workshop is een introductie naar energetisch werk.
Energetisch werk (healing/magnetiseren) werkt van binnenuit. Vanuit intenties, verbinding en de juiste mindset. We gaan in deze workshop in meditatie diep ontspannen, contact maken met onze eigen energieën en de energiekanalen in onze handen activeren. Dan gaan we oefenen met bewust (energetisch) contact maken. Afrondend gaan we direct al een (korte) healing geven aan elkaar. Doe mee en verbaas jezelf!

 

14.00-15.00
★ Haka Maori Ritueel - Michael van der Kroon (Buiten)
Mannelijke , krachtige en heilige, ceremoniële Maori dans. De Haka gaat feitelijk over onze plek op aarde innemen en onze keuzes hierop te baseren. De dans heeft met respect te maken voor de Maori cultuur en gebruiken maar vooral om anderen te laten zien hoe mooi en krachtig wij zijn.

 

15.00-17.00
★ Workshop ‘Rising Up: Mindful Activisme’ - Anna la Verge & guests (Vuur)
Het gaat niet goed met de aarde. Velen voelen het, maar weten niet wat te doen. In deze workshop gaan we op zoek naar hoe we als spirituele mensen een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Hoe worden we mindful activist? Samen onderzoeken we wat het is dat ons op dit moment tegenhoudt en hoe we dit kunnen transformeren. Door middel van oefeningen zullen we toewerken naar concrete stappen om op eigen wijze een bijdrage te kunnen leveren. De intentie is dat iedereen de cirkel verlaat met een eerste stap om zelf aan de slag te gaan met iets wat voor haar/hem belangrijk is. We eindigen met een klein ritueel waar we een intentie zetten en loslaten wat ons in de weg staat.

 

16.30-18.30
★ Ritueel van het Levenswiel van de 4 zielsvelden - Atten van der Vlugt en Jacqueline de Vries (Salon)
Ritueel het levenswiel van de 4 zielsvelden met de 4 windrichtingen, te weten het familieveld in het oosten, het collectieve zielsveld in het zuiden, het individuele zielsveld in het westen en het universele zielsveld in het noorden.

 

16.30-18.30
★ The Art of Making Love - Pantra Journeys (Kerk) (Kjell Doggen & Madelief de Graaf)
De focus van deze workshop ligt in het AANWEZIG zijn. Wanneer we met aandacht aanwezig kunnen zijn, diep in onze eigen kern, in het nu, kunnen we liefde ervaren in alles wat we doen. Seksuele activiteit wordt vaak gezien als het bedrijven van de liefde, maar deze workshop nodigt je uit om liefde te ervaren in het in verbinding staan met jezelf, (non fysieke) het in verbinding staan met een ander, in een eenvoudige activiteit zoals wandelen, of willekeurige dagelijkse activiteiten. Zelfs de afwas doen kan een ervaring zijn van Making Love. De workshop zal lichaamswerk, aanraking, dans, beweging, meditatie, muziek, massage en creatie bevatten.

 

16.30-18.30 
★ Voorouder Karma Ritueel, Ballast terug geven - Rosa Leijdekkers (Dorpshuis)
Ervaringen van voorouders werken soms nog vele generaties door. Zo kan het zijn dat je een last meedraagt die niet van jou is maar die wel je leven beïnvloedt. In dit voorouder ritueel gaan we die ballast in liefde terug geven aan de rechtmatige eigenaar zodat deze er zelf mee aan de slag kan.

 

16.30-18.30 
★ Invite Magic into your Life - Monika Zampa (Pastorie)(English)
During the workshop we shall touch upon ways of transforming limiting believes about oneself and eliminating the common financial blockages. Installing new positive believes, increasing self esteem and self love takes time, patience and daily practice.  We talking about daily rituals.  Resulting in happier, healthier YOU. Trusting your own talents, feeling and experiencing abundance every day. Be aware, it is a life changing experience. 

 

17.00 - ? Skelectief (Vuur)
Skelectief is een collectief van muzikanten, kunstenaars en performers. De plek en het publiek zijn de inspiratie voor de muziek die ontstaat. Improvisatie
Skelectief is een vriendelijke groep van ongeveer 15 kunstzinnige vrienden, ontstaan uit de liefde voor samen muziek maken. In gevarieerde bezetting bespelen wij met geïmproviseerde muziek feesten en festivalletjes.
De omgeving, de sfeer, het publiek... alles beinvloedt ter plekke wat wij spontaan spelen. Sferische subtiele tonen, lieflijke akoestische sessies, gruizige klanken, grommende instrumenten, rauwe ruige rafelige muzikale taferelen. Het kan alle kanten op...

 

20.00 - 22.00 

★ Cacao Ceremony: Pangaia Dance Activation & Water Blessing Ritual - Laura Shanaley Waya & friends (Kerk)
Een dynamische dansreis door de 5 elementen, waarbij we aarde, water, vuur, lucht en ether belichamen door dans, adem, zang & speelse elementen. 
We doen een mini water blessing ceremony met zang op het einde, want water is het element van de herfst. Wat wil je loslaten? Wat hoeft er niet mee de winter in ? Hoe kunnen we water uitnodigen om ons schoon te spoelen en hoe kunnen we aan het water teruggeven?

 

21.00 - 22.30 

★ Performance: Message from the Clouds - Hilde Anna & Nana Zoe (Salon)
Message from the Clouds is een performance ceremonie, een ritueel, een rite. Nana Zoë & Hilde Anna onthullen samen een schat aan geluiden, stemmen en melodieën. Ze channelen het intuïtief existentiële naar muzikale expressie en laten het publiek reizen naar een droomtijd waar verleden, heden en toekomst één worden. Ze nemen ons mee op een visuele klankreis door de sluiers van de herinnering aan lang vergeten talen, oeroude ritmes en melodieën naar de bloeiende baarmoeder van de moedergodin.

We hebben nog ruimte voor healers, readers en marktmensen. Wil je je talent delen of je spullen verkopen? Stuur een email naar time-is-art@hotmail.com.

 

Neem alstjeblieft een matje en/ of dekentje mee om warm en comfortable te kunnen liggen.


Toegangsprijs
Online: € 32,00 (11-23: 00u; beperkt aantal!) Avond (vanaf 19u) € 15,00.
Aan de deur: € 35,00 / € 18,00
Vegan diner (18.00-20.00u): online € 11,00 / deur € 13,00
Cacao elixer: online € 2,50 / deur € 3,50

Tickets

English:
You are very welcome to join this lovely NATURAL HIGH CELEBRATION in and around the church of Ruigoord!

SATURDAY OCTOBER 5. WILL BE A DAY FULL OF  MAGIC!

Rituals and ceremonies are so valuable!
They have always played an important role in building communities and keeping them together. Mostly in a religious context, but for many rituals also have a function as manifestation and materialization of intentions. You can give something extra to your wishes and dreams by means of a ritual. By making it tangible in a ritual, the wish becomes much more powerful. It takes on a solid form. Your wish, dream or plan has actually been put into the world.
With the help of spirit we will approach the ritual from different sides and highlight different aspects.
Be welcome on this beautiful day to give your own dreams some extra magic!

Program (subject to change)
11.30-13.30
★ Powerful Kundalini Awakening & Soundhealing - Anne Ahau, Nana Zoe Jovanovic and Frede Rik (Salon)
★ Yoni egg workshop - Lieke Moras (only for women; Dorpshuis)

14.00-16.00
★ Ecstatic Dance - Martyn Zij (Church)
★ Workshop 'Sacred Space' - Neona Yvonne (Salon)
★ Dreamscape Singing Bowls Concert - Mattijs Snoeij (Dorpshuis)
★ Workshop 'Healing Contact' - Rob van der Griend (Pastorie)
★ Haka Maori Ritual - Michael van der Kroon (Open air)

15.00-17.00
★ Workshop ‘Rising Up: Mindful Activism’ - Anna la Verge & Guests (Fire)

16.30-18.30
★ Ritual of the Wheel of Life of the 4 soulfields - Atten van der Vlugt and Jacqueline de Vries (Salon)
★ The Art of Making Love - Pantra Journeys (Church)
★ Ancestor Karma Ritual - Rosa Leijdekkers (Dorpshuis)
★ Invite Magic into your Life - Monika Zampa (Pastorie)

16.00 - ? Skelectief (Fire)

18.00 - 20.00 ★ Vegan dinner - Kiek Bosch

20.00 - 22.00 ★ Cacao Ceremony: Pangaia Dance Activation & Water Blessing Ritual - Laura Shanaley Waya & friends (Kerk)

21.00 - 22.30 ★ Performance: Message from the Clouds - Hilde Anna & Nana Zoe (Salon)

 

Be the love, be the light, be the ecstasy!


We have space for healers, readers and market people. Do you want to share your talent or sell your stuff, please send an email to time-is-art@hotmail.com.

Please bring a mat and/or blanket to be comfortable and warm

Entrance fee
Online: €32,00 (11-23:00u) limited! Evening (from 19u) €15,00.
At the door: €35,00 / €18,00
Vegan dinner: online €11,00 / deur €13,00
Cacao elixer: online €2,50 / deur €3,50
Tickets: bit.ly/ritualceremony

 

Tickets

 

Fb event: https://www.facebook.com/events/366837750893783/

Design by Ingaga

Please reload

© 2017 by Ingaga & Edu Art

NATURAL HIGH EVENTS

  • Black Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now